Steun ons en help Nederland vooruit

Burger & Bestuur

D66 vindt dat in de gemeente Horst aan de Maas nog te weinig gehandeld wordt volgens het duaal stelsel. Dit moet veranderen.

Leefbaarheid & Fysieke veiligheid

D66 vindt dat inwoners zich thuis moeten voelen in onze gemeente.

Natuur, Milieu & Duurzaamheid

Goed voor de gezondheid, het milieu en de portemonnee…

Economie: Toerisme & Werkgelegenheid

Voorwaarden scheppen voor het ontwikkelen van een duurzame economie.

Onderwijs & Kinderopvang

Goed onderwijs is een investering in de mens en in de toekomst.

Sport & Vrijetijd

Het verenigingsleven is een belangrijke bindende factor voor veel mensen.

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur vormen een bindmiddel voor de lokale samenleving.

Zorg & Welzijn (Sociale Veiligheid)

Voorkomen is beter dan genezen.

Ruimtelijke Ordening

Geen verdere verrommeling van natuur en het buitengebied

Verkeer & Vervoer

Voorrang, voor fietser en voetganger

Financiën

D66 vindt dat er volstrekte openheid moet zijn van de financiële huishouding van de gemeente.