Steun ons en help Nederland vooruit

Leden D66 Horst aan de Maas

De leden van D66 zijn de ruggengraat van de D66 fractie in de gemeenteraad. De actieve leden van D66 zorgen voor inhoudelijke terugkoppeling naar de factieleden en komen maandelijks bij elkaar om belangrijke thema’s te bespreken in de Algemene Afdelings Vergadering van D66.

Raadsleden

In 2010 is D66 als nieuwe partij in het politieke landschap van de gemeente Horst aan de Maas verschenen. Tijdens de verkiezingen in 2010 heeft de partij twee zetels weten te bemachtigen in de gemeenteraad, tijdens de verkiezingen in 2014 is D66 stabiel gebleven en leveren wij twee raadsleden in de gemeenteraad in Horst aan

Commissieleden

D66 Horst aan de Maas levert een pro-actieve bijdrage aan de commissies Samenleving en Ruimte binnen de gemeente.

Bestuur

Het bestuur van D66 Horst aan de Maas heeft de dagelijkse leiding over de alle bestuurlijke zaken van D66 in Horst aan de Maas. Het bestuur houdt zich niet inhoudelijk bezig met de politieke gang van zaken. Ze zijn wel verkiesbaar vanuit hun rol als inwoner van de gemeente.