Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 november 2017 zaterdag 18 november 2017 donderdag 9 november 2017 vrijdag 3 november 2017
Alternatieve Energie

Alternatieve Energie

Nederland heeft een nieuwe regering. Het kabinet Rutte III is op 26 oktober officieel geïnstalleerd en daar hoort ook een regeerakkoord bij. In dat regeerakkoord wil men zoveel mogelijk gasloos gaan bouwen en op de lange termijn zo veel mogelijk van aardgas afstappen. Als D66+GroenLinks vinden we dit een goede opgave en zien we ook…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 oktober 2017 zaterdag 14 oktober 2017
Over echt communiceren

Over echt communiceren

Voor D66 en GroenLinks is het belangrijk dat bestuurders en politici transparant zijn over hun plannen richting inwoners. Wanneer het College of een raadslid niet helder communiceert kan er frustratie en wantrouwen ontstaan. Dit was in Horst aan de Maas zichtbaar bij de verkoop van de Kasteelboerderij, waarbij de procedure niet geheel transparant verliep. Het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 oktober 2017
Zwerfafval…

Zwerfafval…

We horen van inwoners maar hebben zelf ook het idee dat er steeds meer zwerfvuil rondslingert. Hoogst irritant en al die rotzooi ziet niet uit in berm, bos, veld of op straat, plein of in groen. Hoe komt het toch dat er een aantal mensen te beroerd zijn om hun eigen afval op te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 september 2017
Duurzaamheid in dialoog

Duurzaamheid in dialoog

Het schrikbeeld voor iedere partij die duurzame energie hoog in het vaandel heeft staan zijn actiegroepen of initiatieven vanuit de maatschappij die een project dat betrekking heeft op duurzaamheid gaan tegenwerken. Het valt de initiatiefnemers van de werkgroep tegen het zonnepark in Melderslo te prijzen dat ze meteen aangeven dat…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 september 2017 donderdag 7 september 2017
D66 en GroenLinks gaan samen: progressief en duurzaam Horst aan de Maas!

D66 en GroenLinks gaan samen: progressief en duurzaam Horst aan de Maas!

D66 en GroenLinks doen met een gezamenlijke kandidatenlijst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas op 21 maart 2018. Op 5 september besloten de leden van beide partijen om onder de naam “D66+GroenLinks” gezamenlijk mee te doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. D66 raadslid Jim Weijs (21) uit Lottum islijsttrekker van de…

Bekijk nieuwsbericht
Waarom?

Waarom?

Vorige week woensdag vond, onder grote belangstelling van tientallen toehoorders, de commissie ruimte plaats. In deze vergadering waren er verschillende insprekers die hun zegje deden over het plan van een varkensboer om een flinke uitbreiding te doen aan de Kleefsedijk in Sevenum, waardoor hier een megastal zal komen. Vier van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 augustus 2017 donderdag 24 augustus 2017 donderdag 3 augustus 2017
Varkens of toeristen?

Varkens of toeristen?

Niet voor iedereen is het komkommertijd. Sommige partijen, zoals D66, zijn ook tijdens het zomerreces bezig met het raadswerk. Dat we doorgaan is noodzakelijk, want de afgelopen weken bleek dat de gemeente nu ook niet stil zit. Eind juni nam het college namelijk een principebesluit over plannen voor een grote…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 juli 2017
Het onderbuikgevoel wint…

Het onderbuikgevoel wint…

Afgelopen raadsvergadering werden de jaarstukken 2016 besproken. Er bleef geld over dat in 2016 als reserve diende voor WMO, Participatie en Jeugdzorg. In het raadsvoorstel werd daarvan 525.000 euro bestemd als dekking voor de heroverweging taakstelling ambtelijke organisatie. Hiermee werd gevraagd een voorbesluit te nemen over een volgend agendapunt. Kan niet, niet zuiver. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 juli 2017 donderdag 22 juni 2017
Windmolens voor eigen energie

Windmolens voor eigen energie

Afgelopen zaterdag bezochten we met een kleine afvaardiging van de raad en college het windmolenpark van Neer. Een van deze windturbines is eigendom van een coöperatie van inwoners van de regio die samen achter de turbine staan en daar dus ook de opbrengsten van krijgen. De rest is in handen van een Japans bedrijf. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 juni 2017
Doe het zelf binnen grenzen

Doe het zelf binnen grenzen

In Horst aan de Maas wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van eigen initiatief. Inwoners die een idee hebben op het gebied van wonen, zorg, verkeer, groen of opbouwwerk kunnen zich melden bij de gemeente. Medewerkers gaan naar dorpen zelf om suggesties op te vangen. Tevens zet gemeente Horst…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 juni 2017 donderdag 1 juni 2017
Eerlijk is eerlijk

Eerlijk is eerlijk

Venlo heeft 12 miljoen euro te kort op het uitvoeren van de zorgtaken jeugd, werk en welzijn. Een ramp voor mensen die zorg nodig hebben want zij zijn straks ongetwijfeld de dupe. Horst aan de Maas heeft gelukkig altijd zicht gehad op de zorgkosten. Elk kwartaal werd aan de gemeenteraad…

Bekijk nieuwsbericht