Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 januari 2018

Gemiste kans

D66+ GroenLinks wenst u een spetterend, liefdevol en vooral gezond 2018. In de laatste raadsvergadering van 2017 werden er nog fikse knopen doorgehakt. Tegen de bouw van de fusieschool Tienray en Swolgen bij het sportcomplex Kerkebos werd volmondig “ja” gezegd.

Zo ook tegen het sportpark tussen Amerika en Meterik. Tegen de verbouwing van ’t Gasthoês kon niet langer “nee” gezegd worden ondanks de grote zorgen die wij hebben over wat het uiteindelijk gaat kosten. Het onvolledige Bestemmingsplan Buitengebied waar onder andere IV en gezondheid ontbrak wilde D66 niet behandelen maar werd daarvoor bijna weggehoond…

De moderne, bijdetijdse fusieschool Swolgen/Tienray belooft een integraal kindcentrum met vele functies te worden. Passende verkeersmaatregelen en voorzieningen worden gelijktijdig getroffen.

Volgens het schoolbestuur wordt het bewegingsonderwijs voor de kinderen grotendeels gegeven op de bestaande sportvelden. Is ons klimaat daar geschikt voor? Je kunt onze kinderen toch niet de regen of de kou insturen? En het gymonderwijs met gymtoestellen?

D66 heeft een mogelijke oplossing. Elke school heeft een speelzaal (kleine gymzaal). Waarom deze speelzaal niet vergroten tot een normale gymzaal? Kleedlokalen zijn onnodig gezien Kerkebos.

Voordelen: de school kan de gymzaal gebruiken voor gymlessen; de school kan de gymzaal gebruiken bij grote activiteiten; besparing van kosten incidenteel busvervoer naar sporthal Meerlo bij gymmen daar bij slecht weer; het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang kan gebruikmaken van deze gymzaal; de dorpen Tienray en Swolgen hebben, naast de sporthal in Meerlo, een gymzaal ter beschikking. Wij vroegen de raad om het college te vragen of vergroting haalbaar was.

Niet meer en niet minder. We waren er van overtuigd dat de raadsleden uit Swolgen dit haalbaarheidsonderzoek zouden ondersteunen. We werden ernstig teleurgesteld. Beiden vonden het idee sympathiek maar, nee, zij stemden toch tegen. SP, PvdA en natuurlijk D66 vonden het een gemiste kans. Vindt u dat ook? Ouders, verenigingen en inwoners van Swolgen en Tienray: neem het initiatief, verenigt u en laat u horen. Straks zegt u: een gemiste kans. Ze hadden het op zijn minst kunnen kijken of een gymzaal mogelijk was.

Jos Gubbels,

D66+GroenLinks Horst aan de Maas