Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 december 2017

Bestemmingsplan buitengebied; een lege huls

Op 19 december werd het bestemmingsplan buitengebied behandeld in de gemeenteraad. Dit plan bepaalt wat er wel en niet mag in het buitengebied van Horst aan de Maas en is dus heel belangrijk. Dat bleek ook uit het grote aantal mensen dat op 7 december de informatieavond bezocht en het enorme aantal van 246 ‘zienswijzen’ die inwoners indienden. De wethouder deed dit af als “niet zo veel”.

We hebben nu drie afzonderlijke bestemmingsplannen voor het buitengebied (uit de voorlopers van onze huidige gemeente). Het nieuwe bestemmingsplan zal de verschillen tussen deze plannen ‘harmoniseren’ zodat overal dezelfde regels gelden. Dat is op zichzelf een prima intentie. Toch vinden we dat het voorgestelde bestemmingsplan niet rijp is voor behandeling, omdat de meest essentiële onderdelen ontbreken.

Ik noem twee voorbeelden. In de eerste plaats het thema ‘intensieve veehouderij’. Eerder beloofde het college het thema ‘intensieve veehouderij in relatie tot gezondheid’ mee te nemen in het bestemmingsplan. Recent heeft het college besloten om dit onderwerp wederom uit te stellen. Wij vinden dit onverantwoord. In de samenleving zijn grote zorgen over fijnstof, stank en de impact van intensieve veehouderij op natuur en milieu.

Ook het onderdeel ‘teeltondersteunende voorzieningen’ is niet in het plan verwerkt. Dit is van belang voor ondernemers, maar ook om de verdergaande verrommeling van ons buitengebied tegen te gaan, zodat dat aantrekkelijk blijft voor inwoners en toeristen.

Het college heeft voorgesteld om over deze en andere onderwerpen later beslissingen te nemen en die dan alsnog in het bestemmingsplan te verwerken. Wij zijn het met die aanpak niet eens. Je kunt niet een nieuwe bestemmingsplan vaststellen terwijl de kern ontbreekt; dan is het niet meer dan een lege huls. Dat de coalitie deze heikele onderwerpen pas na de verkiezingen willen behandelen, vinden we ook in democratisch opzicht niet sjiek. Laat nu zien waar je staat. In maart 2018 zijn er verkiezingen dan mogen de burgers opnieuw bepalen welke wind er door het gemeentehuis waait.

Laten we een betere balans zoeken tussen agrarische economie, de gezondheid van onze inwoners en de belangen van natuur en milieu.

Jim Weijs,

D66+GroenLinks Horst aan de Maas