Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 december 2017

Voorstellen

Graag wil ik me voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad (plaats 6) van D’66+GroenLinks Horst aan de Maas. Mijn naam is Marcella Willemse, woonachtig in Sevenum, getrouwd, twee lieve kinderen (11 en 9 jaar). Sinds 2003 wonen we in het prachtige Sevenum. Ik kan erg genieten van de natuur in onze omgeving. Mijn beroep is ergotherapeute en ik ben jarenlang praktijkhouder geweest in Sevenum. Door ziekte heb ik de praktijk opgegeven, maar nu het weer veel beter gaat, bruis ik van het enthousiasme en energie om me in te zetten voor een betere samenleving.

Bij D66+GroenLinks heb ik een partij gevonden die net als ik een grote verandering in het denken en handelen van onze samenleving en economie nastreeft. Onze huidige manier van leven en werken is niet vol te houden. Het is een serieuze bedreiging van het milieu, natuur en onze gezondheid. Zie de mestfraude, de onderzoeken over fijnstof en de Fipronil affaire. Wij vragen ons af of er in de toekomst nog meer megastallen nodig zijn en of Intensieve Landbouw en Veehouderij nog op dezelfde manier kan. Te veel bedrijven op een hoopje in Brabant en Noord-Limburg.

Dan het mestprobleem. Wij zijn geen fan van mestvergisting (de technologie waarbij mest en plantaardige materialen gecombineerd worden vergist waardoor biogas ontstaat) omdat de hoeveelheid reststoffen hierdoor alleen maar vergroot wordt, er veelal sprake is van stankoverlast voor de omgeving en de opwekking van duurzame energie via biogas zéér beperkt is. Mestverwerking kan gegeven het enorme aantal dieren in onze gemeente, op korte termijn een bijdrage leveren aan de vermindering van het mestoverschot omdat de reststoffen op economisch rendabele wijze geëxporteerd kunnen worden.

We zijn voor energie die op een duurzame manier is opgewekt. We staan voor omgang met mens, natuur en dier die fundamenteel respectvol en harmonieus is.

Daarnaast ga ik me inzetten voor een sociaal rechtvaardige samenleving. De kwaliteit van zorg kan worden verbeterd, er mag meer innovatie in de zorg. Daarnaast willen we meer sturing op het effect van de zorg vanuit de gemeente. Agenda 22 moet leidraad zijn en blijven bij de toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Marcella Willemse,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas