Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 december 2017

En straks weer krokodillentranen?

In de vorige raadsvergadering heeft D66 een motie ingediend om te bereiken dat het komende overleg over het bestemmingsplan buitengebied alle aandacht krijgt, die het verdient. Maar dat voorstel is vakkundig om zeep geholpen door de coalitiepartijen.

Wat is er aan de hand? Er moet een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied worden vastgesteld. Daarover bestaat geen verschil van mening. Dit bestemmingsplan is zeer belangrijk, ook daarover geen verschil van mening. Dat plan bepaalt immers waar in de gemeente bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn, waar huizen gebouwd kunnen worden, waar gerecreëerd mag worden en waar de mooie natuur onaangetast zal blijven. Dat dit ook belangrijk is voor de inwoners van deze gemeente is duidelijk. In reactie op het concept-bestemmingplan dienden zij meer dan 240 zienswijzen in, waarin zij aangeven het (op onderdelen) niet eens te zijn met de voorstellen. Dat is een zeer groot aantal. Nog nooit vertoond. Het geeft aan dat het onderwerp mensen aangaat. Wij zijn van mening dat vanwege dat grote aantal reacties extra tijd genomen moet worden voor een zorgvuldige beoordeling en verwerking van alle reacties.

De coalitiepartijen steunden die motie echter niet. De planning blijft ongewijzigd. In december, nog net voor de verkiezingen, wil de coalitie het bestemmingsplan nog even door de gemeenteraad jassen. Dat wordt een ramp, want die ‘schriftelijke insprekers’ zouden ook wel eens ‘mondelinge insprekers’ kunnen worden en dan lukt het nooit om voldoende aandacht aan elke inspreker te geven. Op die manier wordt inspreken een farce. Bij de komende verkiezingen zullen alle partijen wel weer roepen dat ze de burgers meer willen betrekken bij de lokale politiek, maar in de praktijk bewijzen de coalitiepartijen keer op keer dat zij lak hebben aan uw mening. En straks wel weer krokodillentranen.

Als u hierover met ons wilt spreken, dan kan dat. Uiteraard via mail en telefoon, maar elke eerste zaterdag van de maand zitten wij van 11.00 tot 12.00 uur in de bieb van Horst.

Henk Kemperman,