Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 november 2017

Noord-Limburg in de sh*t?

In Noord-Limburg en Brabant wordt ongeveer 16,5 miljard kilo mest per jaar geproduceerd. Dat komt omdat in deze gebieden 60 procent van alle Nederlandse varkens, 40 procent van de kippen en een zesde van alle koeien verblijven.

Het gaat om een dermate grote hoeveelheid mest dat het niet goed is voor grond- en oppervlaktewater om dit allemaal te gebruiken voor de akkers. Daarom moet de mest worden verwerkt en afgevoerd. Dit kost veel geld. Stiekem, illegaal toch op het land gooien is goedkoper. Begin dit jaar concludeerde het Rijk dat 25 tot 40 procent van deze mest illegaal werd uitgereden. Het NRC schreef vorige week dat “tweederde van de 56 belangrijkste vervoerders, handelaren, verwerkers en bemiddelaars van dierlijke mest in Oost-Brabant en Noord-Limburg is veroordeeld, beboet of verdacht wegens fraude met mest.” Te lezen is dat er voor de show met lege mestwagens wordt gereden en ook wordt gezegd dat chauffeurs sjoemelen met apparatuur en mestmonsters. In de boeken valt niks te zien. Het schijnt een netwerk te zijn van fraudeurs, waar ook een bank bij betrokken is.

De vraag is nu: hoe kunnen we gezamenlijk dit soort praktijken voorkomen als gemeente? Hierdoor hebben bedrijven die wel betalen voor mestafvoer te maken met een concurrentienadeel en reputatieschade. In onze grensgemeente Deurne hebben PA/GroenLinks, Transparant Deurne en PvdA in november een motie ingediend om handhaving tegen mestfraude uit te breiden. De burgemeester van Deurne zei de motie te ontraden omdat de verantwoordelijkheid bij de NVWA ligt, maar we kunnen toch handhaven en vergunningen verlenen?

Deze week houdt PA/GroenLinks een bijeenkomst met zo veel mogelijk ’groene’ partijen uit de regio om samen naar een oplossing te zoeken. De feiten moeten boven tafel. Wij praten mee want vervuild grond- en oppervlaktewater bereikt ons allemaal.

Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas