Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 november 2017

Alternatieve Energie

Nederland heeft een nieuwe regering. Het kabinet Rutte III is op 26 oktober officieel geïnstalleerd en daar hoort ook een regeerakkoord bij. In dat regeerakkoord wil men zoveel mogelijk gasloos gaan bouwen en op de lange termijn zo veel mogelijk van aardgas afstappen. Als D66+GroenLinks vinden we dit een goede opgave en zien we ook kansen voor onze eigen gemeente.

Daarom hebben we de gemeenteraad een tweetal moties voorgelegd in de afgelopen begrotingsvergadering. In een van de moties vragen we het college zich in te zetten om een verplichting op te nemen voor bedrijven die zich op Greenport willen vestigen om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. In de andere motie vragen we om een onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie en aardwarmte, dat nu gebruikt wordt op twee plaatsen in Californië om kassen mee te verwarmen. Geothermie, het gebruik van heet water zeer diep onder de grond om huizen en wijken mee te verwarmen, kan wat ons betreft in de toekomst een goede bron worden van duurzame energie. Om er echter zeker van te zijn wat de mogelijkheden zijn, hoe we het beste kunnen gaan gebruiken en welke risico’s het eventueel met zich mee brengt, hebben we om een onderzoek hiernaar gevraagd. Wat ons betreft kan deze gemeente de komende jaren flink wat stappen gaan zetten naar het opwekken en gebruik van meer duurzame energie uit natuurlijke bronnen.

Vragen hierover? Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we spreekuur in de bibliotheek van Horst, van 11.00 tot 12.00 uur.

Jim Weijs,
D66+GroenLinks