Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 oktober 2017

Over echt communiceren

Voor D66 en GroenLinks is het belangrijk dat bestuurders en politici transparant zijn over hun plannen richting inwoners. Wanneer het College of een raadslid niet helder communiceert kan er frustratie en wantrouwen ontstaan. Dit was in Horst aan de Maas zichtbaar bij de verkoop van de Kasteelboerderij, waarbij de procedure niet geheel transparant verliep. Het gevolg was commotie bij raadsleden en inwoners.

Het belang van het informeren door bestuurders en politici werd recent ook zichtbaar na de kap van een groot aantal monumentale bomen in Grubbenvorst vanwege dijkversterking. De wethouder gaf in de commissie Ruimte aan gewoon de juiste inspraakprocedure te hebben doorlopen voor de kap. Ook gaf hij aan dat inwoners van te voren goed zijn geïnformeerd door het Waterschap. Nadat de bomen gekapt waren reageerden de dorpsraad en de inwoners van Grubbenvorst daarentegen geschokt en verontwaardigd in de media. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is hier gecheckt of de boodschap daadwerkelijk is overgekomen?

In het politieke debat zien we soms dat er schimmig wordt gecommuniceerd over een plan. In het onderzoek waarbij wordt gekeken of het zwembad de Berkel moet blijven, gaat het college met name in op de komst van een nieuw zwembad met een wedstrijdbad. De eenmalige kosten en de belangen van recreatieve zwemmers (glijbaan en bubbelbad) worden steeds verder buiten beschouwing gelaten. Het was de PvdA die hier eerlijk over was en toegaf dat het nieuwe zwembad waarschijnlijk minder aantrekkelijk wordt voor
recreanten. Hoewel we het hier inhoudelijk mee oneens zijn, kunnen we waardering opbrengen voor deze openheid.

Ook op landelijk niveau zetten GroenLinks en D66 zich concreet in voor heldere communicatie en transparant bestuur. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en D66-Kamerlid Steven van Weyenberg namen het initiatief voor de Wet Open Overheid. Deze wet regelt dat veel informatie bij de overheid standaard openbaar moet worden. Een goed eerste stap, maar het blijft belangrijk dat bestuurders ook checken dat de informatie die ze publiceren ook echt aankomt bij hun inwoners. Dat is ware democratie.

Eveline Baas,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas