Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 september 2017

Duurzaamheid in dialoog

Het schrikbeeld voor iedere partij die duurzame energie hoog in het vaandel heeft staan zijn actiegroepen of initiatieven vanuit de maatschappij die een project dat betrekking heeft op duurzaamheid gaan tegenwerken.

Het valt de initiatiefnemers van de werkgroep tegen het zonnepark in Melderslo te prijzen dat ze meteen aangeven dat ze een dialoog willen. Wij, D66+GroenLinks nemen deze uitnodiging graag aan. Het mag duidelijk zijn dat er wat ons betreft zoveel mogelijk groene energie moet worden opgewekt in Horst aan de Maas. Het is echter wel van belang dat er draagvlak is vanuit de omgeving, bedrijven en andere belanghebbenden in Horst aan de Maas.

Tot op vandaag zijn er veel kansen onbenut gelaten om duurzaamheid hand in hand te laten gaan met bijvoorbeeld nieuwe bouwprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen. Een visie op het beleid van duurzame energie ontbreekt. Iedere bestuurder beseft inmiddels wel dat doelstelling met betrekking tot het opwekken van groene energie moet worden behaald en dit geeft grote bedrijven de kans om hun slag te slaan.

Waarom zijn er nooit eisen gesteld aan nieuwe bedrijven die een fabriekshal neerzetten op Greenport of langs de Venrayseweg met betrekking tot zonnepanelen? Waarom worden gebouwen die in het bezit zijn van gemeente Horst aan de Maas niet per direct uitgerust met zonnepanelen? Waarom is er op daken van de appartementen van ’t Hof ter Berkel geen zonnepark gemaakt? Hadden subsidieregelingen om asbest op daken te vervangen voor zonnepanelen meer onder de aandacht gebracht moeten worden?

Wij zijn voor duurzame energie en als we de handschoen niet snel oppakken is een groot zonnepark de enige manier om waardevolle landbouwgrond in de omgeving te beschermen tegen de gevolgen van een sterk wisselend klimaat. Wij kijken echter graag eerst samen met de werkgroep, de burgers en bedrijven in Horst aan de Maas naar alternatieven.