Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 september 2017

Uitbreiding varkensstal Kleefsedijk van de baan

De afgelopen tijd hebben we, mede in de Hallo Horst aan de Maas, ons verschillende keren uitgesproken over de mogelijke uitbreiding van een varkensstal aan de Kleefsedijk in Sevenum.

Het moge duidelijk zijn dat we niet tevreden waren met de gang van zaken en met het feit dat er hierdoor een megastal zou ontstaan in een gebied waar dat in onze ogen niet wenselijk is. Samen met de SP hebben we dit onderwerp herhaaldelijk aangekaart in de gemeenteraad. We hebben overleg gehad met de buurtbewoners, een gesprek gehad met initiatiefnemer en we zijn, samen met de SP een juridisch onderzoek gestart. Dit onderzoek was gericht op het argument van de wethouder dat er royale schadevergoedingen betaald zouden moeten worden door de gemeente indien het plan niet door zou gaan. Dat argument bleek echter niet zeker, maar werd steeds gebruikt als reden voor het college om met de plannen mee te gaan.

Na vele malen over dit dossier gesproken te hebben, waarbij de publieke tribunes vol zaten en argumenten over en weer werden gebruikt, heeft de voltallige Horster gemeenteraad een duidelijk statement gemaakt: geen uitbreiding van dit bedrijf.

Nadat CDA, PvdA en Essentie jarenlang uitbreidingen en nieuwvestigingen van megastallen zoals het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst hebben gesteund, diende de hele raad een gezamenlijke motie in om deze en toekomstige uitbreidingen op de Kleefsedijk niet toe te staan.

Wellicht is het besef eindelijk doorgebroken dat de koers van ‘meer en groter’ van de afgelopen decennia anders moet. Wellicht zijn er andere redenen. Hoe het ook zij, de uitbreiding van de varkensstal in Sevenum is van de baan, en dat zien wij als een goede stap op weg naar een duurzamere gemeente, waarin kwaliteit van vee boven kwantiteit gaat en waar de gezondheid en leefbaarheid voor omwonenden voorop staat. Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we spreekuur in de bibliotheek van Horst, van 11.00 tot 12.00 uur.