Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 augustus 2017

Varkens of toeristen?

Niet voor iedereen is het komkommertijd. Sommige partijen, zoals D66, zijn ook tijdens het zomerreces bezig met het raadswerk. Dat we doorgaan is noodzakelijk, want de afgelopen weken bleek dat de gemeente nu ook niet stil zit.

Eind juni nam het college namelijk een principebesluit over plannen voor een grote varkensstal aan de Kleefsedijk in Sevenum, een dossier dat vaker terugkomt in stukjes op deze pagina. Naar de vele pogingen van inmiddels meerdere werkgroepen om niet door te gaan met de plannen wordt niet geluisterd, of gezegd dat het niet mogelijk is vanwege schadeclaims. Of er echt sprake is van enorme schadeclaims voor de gemeente is nog maar de vraag. Dat moet nog onderzocht worden. Wij vragen ons af wat nu het beleid is dat deze gemeente heeft als het gaat om intensieve veehouderijen. Wil het college zoveel mogelijk ruimte bieden aan agrarische ondernemers, willen ze kijken naar waar het wel kan en waar het niet kan en dan steeds die afweging maken of willen ze strenger worden en het nog maar op enkele plaatsen toestaan? Tot op heden is dat ons nog niet duidelijk en het is dan ook hoog tijd dat we hier als raad ook eens uitspraken over gaan doen.

En waarom worden dit soort besluiten wéér hartje zomer gemaakt? De inzagetermijn voor eventuele zienswijze valt precies in de zes weken dat er schoolvakantie is. Mensen die bezwaar willen maken tegen het besluit dat het college nu gemaakt heeft zullen dus een groot deel van hun vakantie moeten besteden aan het doornemen van en reageren op de plannen. Toeval? Want dat dit een belangrijk dossier is, waar de belangen tussen de agrarische sector aan de ene kant en de toeristische sector aan de andere kant staan, moge duidelijk zijn. Wij zijn benieuwd aan welke kant de gemeente, zeker na jaren van strijd tegen de plannen, de komende tijd gaat staan. Elke eerste zaterdag van de maand zitten we van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Horst om met u in gesprek te gaan.

Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas