Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 juli 2017

Het onderbuikgevoel wint…

Afgelopen raadsvergadering werden de jaarstukken 2016 besproken. Er bleef geld over dat in 2016 als reserve diende voor WMO, Participatie en Jeugdzorg. In het raadsvoorstel werd daarvan 525.000 euro bestemd als dekking voor de heroverweging taakstelling ambtelijke organisatie. Hiermee werd gevraagd een voorbesluit te nemen over een volgend agendapunt. Kan niet, niet zuiver.

D66 wilde het geld in de algemene reserves te storten met in het achterhoofd de miljoenentekorten in Venlo én de raadsbrede afspraak dat iedereen zorg op maat moet krijgen. Daarvoor mag uit de reserves geput worden.

We kregen geen steun. Ons onderbuikgevoel zei ons dat hier iets anders speelde. D66 werd gevraagd hoe ze dan het financiële tekort zou dichten dat bij de heroverweging taakstelling op de ambtelijke organisatie zou ontstaan.

De coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA keurden de jaarstukken 2016 zonder slag of stoot goed. Daarmee zeiden ze eigenlijk al “ja” tegen het voorstel heroverweging taakstelling (dus jaarlijks 1 miljoen euro minder bezuinigen en 1,5 miljoen euro de komende drie jaren erbij).

Uiteraard maakt D66 zich ernstige zorgen over de, wel erg plotselinge noodkreet van het college dat “de bodem bereikt is” en er een “onhoudbare werkdruk” in en op de ambtelijke organisatie drukt. Maar steeds en altijd kregen we voorgehouden dat er een klantvriendelijke, effectieve, deskundige en doelmatige organisatie stond. Met een mix van jong ambitieus personeel en ervaren mensen.

Bij een te hoge werkdruk bij een organisatie moet er iets gebeuren. Een goed werkgever is dat verplicht aan zijn mensen. Op onze vraag waarop de te hoog ervaren werkdruk was gebaseerd werd geantwoord: een onderbuikgevoel. Er lagen geen ziekteverzuimcijfers of andere indicatoren onder terwijl vele omstandigheden een gevoel van werkdruk kunnen veroorzaken.

D66 wil graag een structurele en duurzame oplossing en daarom stelden we een onafhankelijk onderzoek voor naar de oorzaken. Met adviezen voor verbeterpunten. De coalitiepartijen hadden wederom de rijen gesloten. Niks onderzoek. Ze kwamen met een paar wijzigingen op het raadsbesluit. Niks afgesproken bezuinigen. Wel vooruitschuiven en evalueren.

Ons onderbuikgevoel zegt ons dat dit al van te voren afgekaart was met het college want in een vloek en zucht werd het gewijzigde stuk afgehamerd. Maar zonder alternatief bezuinigen. Volksverlakkerij….

Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas