Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

Ambtelijke organisatie in control?

Wij maken ons zorgen. En dit keer gaat het over onze eigen organisatie. Afgelopen periode werden wij geïnformeerd over de zorgwekkend hoge werkdruk binnen de ambtelijke dienst van onze gemeente.

Om de structureel te hoge werkdruk terug te brengen naar een houdbaar niveau vraagt het College de raad het personeelsbudget gedurende drie jaar te verruimen met 1,5 miljoen euro. Dit terwijl er in 2013 is afgesproken dat er vanaf 2018 een bedrag van 1 miljoen euro bezuinigd zou worden.

Vanwege de werkdruk kan deze afspraak blijkbaar niet worden nagekomen, er is juist 1 miljoen euro extra uitgegeven. Er is dus geld besteed zonder dat we er van af wisten.

Is onze organisatie wel in control? Wij hebben in 2013 in alle vertrouwen ingestemd met deze afspraak maar die wordt zo van tafel geveegd. Het is vreemd om te zien dat vier jaar later deze afspraak moet worden herzien. Dat het niet efficiënter kan, maar dat er juist meer ruimte nodig is en dat er sprake is van een hoge werkdruk. We zouden met burgerinitiatieven en digitalisering toch juist slagvaardig worden? Nu blijkt dat het juist meer werk en geld kost. Voor D66 is de onderbouwing van het voorstel volstrekt onvoldoende en wij hebben dan ook via een motie gevraagd om een nader onderzoek. Wij zijn zeer benieuwd naar het vervolg en zullen de lezers van deze krant daarvan op de hoogte houden.

Wij vinden de gang van zaken onacceptabel wat vindt u? Als u hierover met ons wilt praten, dat kan. Wij zitten elke eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Horst.

Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas