Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juni 2017

Doe het zelf binnen grenzen

In Horst aan de Maas wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van eigen initiatief. Inwoners die een idee hebben op het gebied van wonen, zorg, verkeer, groen of opbouwwerk kunnen zich melden bij de gemeente.

Medewerkers gaan naar dorpen zelf om suggesties op te vangen. Tevens zet gemeente Horst aan de Maas zich in om intitiatieven met elkaar te verbinden, zodat bestaande plannen sterker worden. Dit vindt D66 een goede zaak. Het is positief dat initiatief op deze manier wordt gestimuleerd. Er vanuit gaan wat mensen wél kunnen, in plaats van niet kunnen. Het blijft echter belangrijk dat de raad tijdig geïnformeerd wordt over beleid waarbij meer verwacht wordt van inwoners. Dit geldt voor Horst aan de Maas bijvoorbeeld voor de uitwerking van de omgevingswet. Dan zijn er ook grenzen aan hetgeen de gemeente van inwoners mag vragen: bijvoorbeeld wat betreft de verantwoordelijkheid van mantelzorgers en vrijwilligers van gemeenschapshuizen. Zo kunnen we van vrijwilligers van een groepsaccomodatie niet verwachten dat zij alles weten over het aanvragen van subsidies. En mantelzorgers willen we niet belasten met zware zorg, bestemd voor professionals. Daarom moet de gemeente randvoorwaarden opstellen.

Vrijwilligers met een initiatief moeten actief ondersteund worden en hulp krijgen waar nodig. Daarnaast blijkt ook dat niet iedereen in staat is om zelfredzaam te zijn. Uit een recent WRR rapport Weten is nog geen doen, blijkt dat sommige mensen moeite hebben met het nemen van initiatief. Hoogopgeleid zijn of een goede baan hebben is geen garantie voor eigen inzet. Mensen die met moei­lijke omstandigheden te maken hebben zoals een scheiding of faillissement kunnen zaken niet zomaar oppakken. Wij pleiten er dan ook voor dat binnen Horst aan de Maas ook aandacht is voor de verschillende omstandigheden van inwoners. Ieder nieuw initiatief verdient een kans.

Heeft u nog een leuk idee? Mail: gemeente@horstaandemaas.nl of laat het ons weten op
facebook.com/D66horstaandemaas

Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas