Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juni 2017

Klevar, een ongelofelijke en onacceptabele soap

Al vele jaren speelt er een groot conflict in deze gemeente. Een conflict tussen het individuele belang van een varkensboer, die koste wat kost meer winst wil maken en de wens van het gemeentebestuur om de ruimtelijke omgeving in te delen op basis van het algemeen belang.

Het begon al in gemeente Sevenum in 2002. Aan de Kleefsedijk wilde een varkensboer zijn veestapel drastisch uitbreiden. Zijn buren en andere aanwonenden vreesden voor aantasting van hun woonklimaat en kwamen in verzet. Er ontstond veel discussie over procedures en bevoegdheden. Het uiteindelijke resultaat was dat de gemeenteraad een motie aannam met als strekking dat de uitbreiding ongewenst was en dus niet door moest gaan. Je zou zeggen: klaar. De varkensboer legde zich daar niet bij neer en diende na de fusie bij gemeente Horst aan de Maas steeds nieuwe, aangepaste, plannen in, die steeds hetzelfde beoogden: forse uitbreiding van het aantal varkens. Keer op keer wees de gemeenteraad zijn voorstellen af en kreeg daarbij gelijk van de Raad van State. Maar daardoor liet de varkensboer zich niet stuiten. Nu ligt er weer een nieuw plan en wat D66 betreft gaat dat van tafel, maar lukt dat ook? Lukt het de gemeenteraad de breed gedragen visie, dat de uitbreiding niet door moet gaan, ook te realiseren? Voor D66 staat de geloofwaardigheid van gemeente en raad daarbij op het spel. De varkensboer is koppig in zijn verzet en heeft een ex-bestuurder als adviseur, die zijn kennis als bestuurder gebruikt in zijn nieuwe rol. Als zij hun zin krijgen wordt het woonklimaat van de aanwonenden aangetast, loopt de volksgezondheid gevaar, zoals het RIVM-onderzoek heeft aangetoond en staan de gemeente en de raad in hun hemd. Alle partijen waren immers steeds tegen. Of zijn er achter de schermen en in achter­kamertjes andere spelletjes gespeeld?

Hoe is het mogelijk dat dit al zo lang speelt en er geen definitief en blijvend nee is? Dat wil D66 graag weten en indien nodig, moet dat grondig worden uitgezocht.

Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas