Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 mei 2017

Omgevingswet

Op dit moment zijn er erg veel ingewikkelde regels en plannen die de ruimtelijke ordening in Nederland reguleren en op peil houden. Daar gaat verandering in komen. De overheid wil dit graag gemakkelijker maken en huidige wetten samenvoegen, en daarom zal de omgevingswet in 2019 in werking treden.

Deze omgevingswet is een bundeling van de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet zal het huidige systeem van bestemmingsplannen vervangen en die zullen dus verdwijnen. Wat blijft, is dat de gemeente verantwoordelijk zal zijn voor een gezonde en veilige leefomgeving en een gezond leefklimaat. En daarin bent u belangrijk.

De voorbereiding van de omgevingswet is zo opgesteld, dat participatie van de samenleving niet alleen gewenst, maar ook nodig is. Binnenkort zal de gemeente input van haar inwoners vragen. Aan de hand van de input die de gemeente krijgt van haar inwoners, kunnen ruimtelijke visies op worden gesteld die vervolgens ten grondslag liggen aan de omgevingswet. Het is dus uitermate belangrijk dat u uw stem laat horen, aangezien iedere inwoner van onze gemeente hier op den duur mee te maken zal krijgen. Hiermee kunt u zelf een steentje bijdragen en uw blik delen op hoe u uw eigen leefomgeving het liefste zou willen zien.

Waarom deze oproep? Omdat het goed is dat iedereen op de hoogte is van de veranderingen die eraan zitten te komen in het ruimtelijke domein. Daarbij is het goed om te weten dat de makers van dit soort wetten niet alleen ambtenaren op het gemeentehuis zijn, maar dat u als inwoner van onze gemeente zelf een duit in het zakje te doen. Het zou dan ook goed zijn dat iedereen zich, tegen de tijd dat het nodig is, laat horen, zodat we straks een document hebben liggen dat wordt onderschreven door alle inwoners van Horst aan de Maas en niet alleen door enkele belanghebbenden.

Wilt u hierover, of over andere zaken met ons in gesprek? Dat kan! Iedere eerste zaterdag van de maand zitten we van 11.00 tot 12.00 uur voor u klaar in de bibliotheek van Horst.

Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas