Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 mei 2017

Nogmaals de kadernota: enkele zorgpunten.

Wat wil de gemeente in 2018 aanpakken en wat gaat het kosten? Zie ook onze bijdrage van vorige week. Nu nog enkele door D66 gemaakte opmerkingen met name over de zorg.

We zijn tevreden hoe de nieuwe taken WMO, Jeugdzorg en participatiewet zijn ingevuld. Het uitgangspunt: “niemand mag tussen wal en schip vallen” is waargemaakt. Geschrokken zijn we van het aantal kinderen dat, ook met werkende ouders, in armoede opgroeit. Hier willen we extra aandacht voor. Andere punten: de zorg voor daklozen ligt straks bij de gemeente. Hoe gaan we dit regelen. En hoeveel laaggeletterden zijn er in Horst aan de Maas? We zien graag dat de gemeente meer regie voert bij de integratie- activiteiten van nieuwkomers.

Nu ligt de verantwoordelijkheid om in te burgeren en de taal te leren bij de statushouder zelf. Dat werkt dus niet dus het roer moet om. D66 wil extra budget voor onderwijs en opvang van vluchtelingen, kinderen en migranten in het basisonderwijs. De leerkracht wordt ontlast en dat werkt positief voor de andere kinderen in de klas. D66 vroeg om mogelijkheden om kinderen avontuurlijker te kunnen laten spelen en bewegen. Klauteren, graven, ravotten. Onze vrijwilligers, verenigingen, mantelzorger en de ‘naober’ moeten we koesteren: zij hebben een belangrijke rol in onze gemeenschap. Zorgen maken we ons over het tekort van 6,3 miljoen voor het elektrificeren van traject Venlo-Nijmegen en station Grubbenvorst. Dit mag niet ten koste gaan van een effectieve en de mooie inpassing van het station