Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 mei 2017

Landschappelijke inpassing

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, dient een bestemmingsplan een landschappelijk inpassingsplan te bevatten. Dit plan wordt opgesteld met als doel de gezondheid van omwonenden en de milieukwaliteit te beschermen en moet bouwwerken en activiteiten beter in de natuur in te passen. Hierdoor zal de natuur niet ten koste gaan van bouwwerken of activiteiten.

In deze gemeente behandelen we bijna iedere maand bestemmingsplannen waar we te maken hebben met inpassingsplannen. Als D66 vinden we natuur en natuurontwikkeling belangrijk, maar we vinden ook dat natuur en bedrijvigheid naast elkaar samen moeten kunnen gaan. Inpassingsplannen zijn dus noodzakelijk, daar het niet alleen in het belang van de natuur en het bedrijf dient, maar ook in het belang van de gezondheid van omwonenden en in het belang van toerisme.

Een toerist vindt het niet erg langs een mooi ingepast bedrijf te fietsen, maar zal zijn tweewieler niet gauw een bedrijventerrein opsturen. De laatste tijd hebben we het in de gemeenteraad veelvuldig gehad over inpassingsplannen. Cijfers geven aan dat te veel van de landschappelijke inpassingsplannen niet of nauwelijks gehaald worden. Dat vinden we een slechte zaak en we hebben hier ook onze afkeuring over uitgesproken.

Voorbeelden van bedrijven waar hier sprake van was hebben we de afgelopen tijd veelvuldig in de raad besproken. Het lijkt erop dat niet handhaven een van de redenen is dat we veel situaties kennen waar van het landschappelijk inpassingsplan niet veel meer over blijft dan een hoge wal en hier en daar een boompje. Als niet gecontroleerd wordt of bedrijven het plan goed uitvoeren, wordt de drive om hieraan te voldoen minder. Zaak is dus voor de gemeente om hier beter op te controleren, want uiteindelijk zal het buitengebied er een stuk mooier van worden als bedrijvigheid daar de landschappelijke inpassing krijgt die ze zou moeten krijgen. En dat leidt niet alleen tot tevreden buurt­bewoners, maar ook tot tevreden mensen die genieten van ons buitengebied.

Wilt u met ons in gesprek? Dat kan. Iedere eerste zaterdag van de maand zitten we van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Horst.

Jim Weijs,