Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Waar willen we naar toe in 2018?

Vorige week dinsdag lieten alle politieke partijen horen waaraan de gemeente zou moeten werken in 2018. Het leverde een leuk beeld op van hoe de verschillende partijen aankijken tegen de toekomst. Enkele punten.

D66 is trots op onze agrarische sector, de boeren en de ondernemers. Wel vinden we dat het anders moet, met name in de intensieve veehouderij. Want mensen maken zich steeds meer zorgen over de gezondheidseffecten van intensieve veehouderij en deze trend lijkt niet meer te stoppen. Recente onderzoeken zijn alarmerend. D66 vindt dat we anders moeten denken en meer op innovatie en kwaliteit gericht ondernemen. Volgens een partij in de raad is de intensieve veehouderij geen probleem, want in buurgemeenten is het erger dan hier. Andere partijen hadden een evenwichtiger benadering.

D66 had de gezondheidsaspecten liefst nu al in de discussie over de intensieve veehouderij en het bestemmingsplan buitengebied mee willen nemen. De discussie is spijtig genoeg doorgeschoven naar het najaar. Een ander heikel punt was de handhaving. D66 wil meer budget om meer en beter te handhaven. Meer BOA’s die strenger controleren op gebruik van alcohol door jongeren, met name bij de horecazaken. We hebben grote zorgen over het alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Essentie deelde deze zorg.

Vrijwel alle partijen zijn van mening dat de regels (bestemmingsplannen en vergunningen) opgesteld worden om nagekomen te worden. Punt uit. Daar moet ook meer aandacht aan besteed worden. Voor het CDA geldt dat minder. Dan de landschappelijke inpassing van bedrijven. Hier is nog een slag te winnen vindt D66. Niet meer regels, maar wel duidelijke afspraken. Controleren. Handhaven. D66 vindt mooie inpassing bijdragen aan een aantrekkelijke omgeving voor het toerisme en de recreatie.