Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 februari 2017

Gemeente: handhaaf de wet op geen alcohol onder de 18 jaar.

Gelukkig gaat het beter met de jongen die in december in Tienray overreden werd. D66 wil dat er echte maatregelen genomen worden tegen het schenken van alcohol aan jongeren beneden de 18 jaar. Want ondanks het verbod gebeurt het nog steeds en te vaak. 

Daarom hebben we vragen gesteld aan de burgemeester. Dit heeft nogal wat los gemaakt en we kregen heel wat reacties, ook van de vader van de overreden jongen. Veelvuldig wordt er gewezen naar één bepaalde horecagelegenheid in Horst waar alcohol schenken aan de jeugd beneden de 18 jaar, maar ook roken voorkomt. En nauwelijks legitimatieplicht. Overmatig en te vroeg alcoholgebruik door jongeren is in hoge mate schadelijk voor hun gezondheid. Dit moeten we samen veranderen, ook al is het een lange en moeizame weg, zoals bij roken.

Alcohol gebruik is allereerst de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf en van hun ouders. Maar daarnaast mag er geen alcohol verkocht of verstrekt worden aan jongeren beneden de 18 jaar. Bovendien dient de gemeente er op toe te zien dat de wet wordt nageleefd. Controleren en handhaven dus.

Wij vinden dat jongeren en ouders bewust moeten worden voorgelicht over het gezondheidsgevaar door alcoholgebruik. Want we weten allemaal: “Alcohol maakt echt meer kapot dan je lief is.”

In december vond het ongeluk plaats, op 4 januari stelden we vragen. Nu in februari is er nog geen antwoord. D66 had sneller antwoord verwacht gezien het belang. Of spelen er andere belangen een rol? Of nog erger en zoals mensen ons vroegen: “Wordt dit onder het tapijt geveegd?”.

Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas