Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 januari 2017

Dualisme, ook in Horst aan de Maas

Een paar jaar geleden heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de werking van het dualisme in de gemeentelijke politiek. Het resultaat van dat onderzoek was dat in Horst aan de Maas dualisme geen leidraad was en dat de meerderheid van de raad (i.c. de hele coalitie!) dat prima vond.

Is dat erg? Ja, dat is erg. Dualisme is een van de belangrijkste principes in onze lokale en nationale democratie. Net zo als een andere principe dat alle politieke partijen dezelfde informatie krijgen. Door het dualisme niet te hanteren wordt getornd aan beide principes. Want hoe gaat dat in de praktijk? In de praktijk overleggen de coalitiepartijen voorafgaand aan elke raadsvergadering met de ‘eigen’ wethouders en ook tussendoor wordt met hen overlegd over de belangrijke zaken.

Daardoor hebben de coalitiepartijen meer informatie, zoals regelmatig blijkt in de vergaderingen. Dat is in strijd met onze democratische uitgangspunten. Dat is ons al jaren een doorn in het oog en wij hebben daar in de voorbij jaren regelmatig opmerkingen over gemaakt. Tot nu toe zonder veel resultaat, althans dat leek zo, maar nu is eind vorig jaar, op initiatief van D66, ­unaniem besloten om nog dit jaar te gaan praten over de wijze, waarop ­dualisme kan/moet worden gehanteerd. Wij zijn blij met deze eerste stap.

Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat. Wordt overleg in achterkamertjes echt afgeschaft ? Komt er een afspraak dat overleg met een wethouder alleen mogelijk is als alle partijen daar aan deelnemen? Wordt van elk overleg met een wethouder een verslag gemaakt? Wordt afgesproken om vertrouwelijk overleg te beperken tot het uiterste? D66 zal daarvoor pleiten.
Ook in 2017 houden wij ons spreekuur. Iedere eerste zaterdag van de maand zijn we er voor u in de bibliotheek van Horst, van 11.00 tot 12.00 uur.

Henk Kemperman,

D66 Horst aan de Maas