Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 september 2016

Fietspad America – Horst Sevenum

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze instemde met de aanleg van een fietsverbinding tussen de kern van America en het treinstation Horst-Sevenum.

Vorige week dinsdag, tijdens de raadsvergadering van 20 september, lag er het voorstel van het college om dit fietspad ook daadwerkelijk aan te leggen. De Spoorweg, de weg waar het fietspad langs zal komen te liggen, is een druk bezette weg, waar veel verschillende soorten verkeer gebruik van maken.

In de buurt van het fietspad ligt ook een varkensbedrijf waarvan de eigenaar het plan heeft om uit te breiden. Ook is er een aanvraag in voorbereiding die extra verkeersbewegingen hier zal genereren. Dat gaat dan voornamelijk om vrachtverkeer. Als D66 maakten we ons hier zorgen over, en hebben we samen met de SP, die dit gevoel deelde, een amendement opgesteld om te proberen deze mogelijk gevaarlijke situatie door de combinatie van het vrachtverkeer en het fietsverkeer, te vermijden.

De wethouder vertelde ons echter dat het college werkt aan een oplossing om de in de buurt gelegen Graafsebosweg te verbreden en dus het vrachtverkeer hier te ontsluiten. Hierdoor zou (vracht)verkeer tussen de Middenpeelweg en de Stationsstraat niet meer via de kern van America hoeven te rijden, maar zou het via de Graafsebosweg en de Kronenbergerweg kunnen. Daardoor wordt er, voor de kern van America, waar men al jaren veel last heeft van het verkeer, een extra probleem opgelost.

Deze argumenten gaven voor ons de doorslag om het amendement niet in te dienen, maar het college aan de slag te laten gaan met het voorstel zoals het er nu ligt. De wethouder heeft aangegeven dat de raad tussentijds altijd nog in kan springen als zij dat nodig acht.

We zullen de ontwikkelingen in dit gebied dan ook nauwlettend in de gaten houden, zodat we als het nodig is in kunnen springen en ervoor kunnen zorgen dat de veiligste situatie zal ontstaan, voor zowel fietsers als automobilisten. Zoals altijd zitten we iedere eerste zaterdag van de maand in de bieb, ook aanstaande zaterdag, van 11.00 tot 12.00 uur.

Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas