Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2015

Wie A zegt tegen WELKOM VLUCHTELINGEN moet ook B zeggen..

De gemeenteraad heeft unaniem “vluchtelingen welkom” gezegd. Inmiddels is de publieke opinie wat aan het omslaan in negatieve zin. Dat betreurt D66. Dat mensen zich zorgen maken begrijpen we.

Maar zeggen we “A” dan moet Nederland ook “B”zeggen. Onze gemeente wil 400 statushouders plaatsen, verdeeld over de 16 kernen. Mooi.
Volgende stap is: zorgen voor integratie. Het spreken van onze taal is daarbij een eerste voorwaarde.

Dat de publieke opinie wat kantelt begrijpen we. Mensen vinden het niet eerlijk dat vluchtelingen eerder een huurwoning krijgen dan diegenen die al lang op de wachtlijst staan. Gelukkig is dit niet langer zo. Bij één huurwoning voor vluchtelingen is er ook één woning andere mensen.
Echter zijn er nog meer zaken die het draagvlak ondermijnen.

De gemeente Peel en Maas heeft een aantal zaken betreffende vluchtelingen goed op een rij gezet in de “Beleidsuitgangspunten integraal beleid statushouders” Zeven onderwerpen komen aan de orde: huisvesting, de taal, werk, onderwijs, zorg, samen zorgen voor integratie en goede voorlichting. Zonde dat de raad en het college van Horst aan de Maas denken het wiel zelf uit te moeten vinden. Want de integratie van de vluchtelingen zou o.i. dan sneller en meer gedegen verlopen. Tevens een gemiste kans om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen te vergroten.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Echter onderwijs kun je pas volgen als je de taal waarin in het onderwijs gegeven wordt spreekt. In onze gemeente wordt op de basisscholen onderwijs aan niet in het Nederlands aanspreekbare kinderen – zo ook Poolse kinderen – grotendeels verzorgd door vrijwilligers. Met alle respect, dit kunnen we niet alleen aan hun overlaten. Ook leerkrachten kunnen dit niet zonder hulp. Dit gaat ten koste van alle kinderen in de klas en van de kwaliteit van onderwijs. Daarbij, als kinderen vragen om uitleg en de leerkracht heeft geen tijd dan zet dat kwaad bloed. Ouders maken zich dan zorgen. Dus Nederland, zeg ook: “B”….. en zorg voor middelen (geld) om knelpunten op te lossen.

Jos Gubbels
D66 Horst aan de Maas.