Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2015

Begroting 2016. Sluitend dank zij 1,6 uit de reserves.

Net zoals bij u thuis moet het huishoudboekje van Horst aan de Maas kloppend zijn. Het huishoudboekje van de gemeente is kloppend gemaakt door 1,6 miljoen euro uit de reserves te halen. Net zoals het vorig jaar. D66 vindt dat zorgelijk: potverteren noemen we het. Je begroting moet op orde zijn zonder structureel uit je reserves te putten. Dan zijn er nog fikse tegenvallers te verwachten en moet de gemeente nog pakweg 4 miljoen bezuinigen.
En voor diverse projecten wordt er ook nog uit de spaarpot een greep gedaan. Positief punt: de lasten voor u, inwoners en bedrijven gaan niet extra omhoog.

Nu we de broekriem moeten aantrekken is de vraag gerechtvaardigd hoeveel het nieuwe Gasthoes mag kosten. En moet het gemeentehuis voor veel geld toekomstbestendig gemaakt worden? Onbegrijpelijk vinden we het dat de asbestverwijdering van het dak van het gemeentehuis niet 100.000 euro extra kost maar plotsklaps bijna 500.00 euro extra.
Regelmatig wordt meer dan moeilijk gedaan over zaken die veel minder geld kosten en u als inwoners direct raken. Zoals de zandbakken voor onze kinderen die verdwijnen. D66 vindt ook dat er te weinig geld vrij gemaakt is om het alcohol en drugsgebruik bij jongeren adequaat tegen te gaan. We stonden alleen maar nu deelt het CDA opeens onze zorgen. CDA, nu graag nog de daad bij het woord voegen. En als laatste: het subsidiebeleid en het accommodatiebeleid wordt tegen het licht gehouden. Maar uiteindelijk vragen we ons af: is dit alles in evenwicht?
Als u met ons hierover in gesprek? U bent elke 1ste zaterdag welkom in de bieb in Horst van 11.00 uur – 12 uur.

Jos Gubbels
D66 Horst aan de Maas.