Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2015

Grote vragen bij verkoop Kasteelboederij

Tijdens de Dag van de Democratie werd nog eens duidelijk dat van de Raad een duidelijk controleren-de rol wordt verwacht, naast die van de volksvertegenwoordigingende en de kaderstellende. Die controlerende rol nemen de SP en D66 zeer serieus en niet zonder reden.
Het dossier rondom de verkoop van de Kasteelboerderij is een voorbeeld waarbij we deze rol samen hebben uitgevoerd. Tijdens ons eigen onderzoek kwamen gegevens naar voren, waardoor wij diverse keren raadsvragen hebben gesteld om nog meer informatie rondom deze verkoop te krijgen. Deze vragen werden deels duidelijk, deels niet en deels vaag of onduidelijk beantwoord. We werden in onze controlerende rol behoorlijk gehinderd. Persberichten leken de opinie in een andere richting te willen sturen dan de werkelijkheid.
De feiten op een rij:
De netto opbrengst van het monumentale pand is uitgekomen op 135.000.= Euro. Anders dan het persbericht dat de indruk wekte dat de verkoopprijs 200.000.= Euro was. Een aftrek van 65.000.= Euro werd door de gemeente in dat bericht niet vermeld.
Diverse gegevens rond de verkoop zijn tot kort voor de laatste Raadsvergadering slechts onder geheimhouding verstrekt, zodat het voor de raad onmogelijk was hierover in het openbaar te debatteren. Dit terwijl geheimhouding voor deze gegevens volkomen overbodig was.
Door de koper is in de pers aangegeven dat het achterstallige onderhoud 565.000.= Euro was. Op raadsvragen heeft de wethouder in woorden aangegeven dat er groot achterstallig onderhoud was. Hij heeft echter het bedrag eerst niet gecorrigeerd. Pas na aanvullende vragen gaf hij toe dat het bedrag 167.000.= was. Veel, maar wel 400.000.= lager dan in de pers was gebracht door de koper.
De keuze om slechts met één koper in zee te gaan is een garantie om een slechte prijs te krijgen. Door te onderhandelen met één koper, werd deze in een voorkeurspositie geplaatst, ook tov de vroegere uitbater die slechts contracten voor de huur van enkele jaren kreeg aangeboden, waarbij investeringen op de lange termijn niet mogelijk waren. De koper kreeg die zekerheid nu wel. De oude uitbater is nu niet gevraagd of hij het pand wilde kopen.
Een nog steeds niet vrijgegeven taxatierapport geeft slechts prijsdrukkende opmerkingen te zien en spreekt in het geheel niet over de mogelijkheden die de door de wethouder zo geroemde Sportzone biedt. Mocht dit gebied later ontsloten moeten worden, dan zal dit zal voor de gemeente weer tot extra kosten leiden. Mogelijkheden die in de prijs verwerkt hadden kunnen/moeten worden.
De problemen die we met dit dossier hebben, zijn vooral de verkoopprijs, en het geheimzinnige proces . Hierna enkele aanwijzingen waarom de prijs te laag is, nog afgezien van het taxatierapport. Er is door de gemeente enkele jaren geleden een huurprijs genoemd van ca 32.000.= Euro per jaar. Volgens de vakliteratuur betekent dit dat het pand dan ongeveer € 450.000,- waard zou moeten zijn bij verkoop.
Een andere ingang voor de waarde is de WOZ waarde. Deze is (in opdracht van de gemeente) vastgesteld op 397.000.= Euro, per 1-1-2014 . Dit is de waarde van een object in de staat zoals het er staat,dus inclusief achterstallig onderhoud. De gemeente hanteert zelf dus ook een waarde van ca 400.000.= Euro. Dit gegeven heeft kennelijk bij de wethouder de alarmbellen niet doen rinkelen.
Onze conclusie is dan ook dat de sterke twijfel aan de gang van zaken terecht was. De wethouder is onnodig geheimzinnig geweest, er is slechts met één koper gewerkt die zodoende in een bevoorrechte situatie zat. Afgezien van het feit of de verkoop wel plaats moest vinden, is dit in onze ogen gedaan tegen een veel te lage prijs. Er is niet open en transparant gewerkt en de gemeenschap is tekort gedaan met de verkoopprijs.
Dit was voldoende om sterk te twijfelen aan het gehele proces en een motie van wantrouwen is dan ook overwogen. Was er sprake van misleiding? In ieder geval was het niet transparant en de beantwoording te vaak niet duidelijk of onvolledig. Na rijp beraad is de wethouder het voordeel van de twijfel gegeven. De verkoopprijs blijft ons inziens veel te laag en de geheimzinnigheid achten we nog steeds onnodig. We hebben de wethouder het voordeel van de twijfel gegeven door aan te nemen dat hij niet bewust voor de verwarring heeft gezorgd.
Beantwoording van raadsvragen en duidelijkheid over verkoopprocessen zullen de komende tijd extra aandacht krijgen.