Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 september 2015

Vluchtelingen in Horst aan de Maas

In de afgelopen week is er door diverse partijen gewerkt aan oplossingen om voor vluchtelingen op de korte termijn en langere termijn hulp en toekomstmogelijkheden in onze gemeente te vinden. De PvdA deed dat via internet, anderen zoals D66 hebben steun gezocht voor moties, samen met de SP en later ook het CDA. Al deze partijen wilden helpen. Zelfs als er zorgen zijn over problemen die daar mee gemoeid kunnen zijn kun je mensen niet aan hun lot overlaten vindt D66.
In de berichtgeving op tv en in de krant zie je schrijnende en mensonterende voorbeelden van wanhoop en ellende. Deze vluchtelingen komen hier niet uit luxe. De één vlucht voor de risico’s voor lijf en leden, anderen vertrekken omdat er geen menswaardig bestaan mogelijk is in hun land, of omdat je leven lang in een vluchtelingenkamp zitten ook niet is wat je voor jezelf en je kinderen zou willen. Niemand waagt zijn leven als het niet behoorlijk uitzichtloos is. Uiteraard mag je zorgen hebben om wat dit onbekende ons zal brengen, maar dat mag je volgens ons niet weerhouden actie te ondernemen.
Zoals gezegd zijn ook de meeste politieke partijen betrokken bij een aanzet tot hulp. Misschien vinden ze elkaar wel in gezamenlijk uitspreken van actie.
Dus college, dit is het moment voor u om te bezien en te inventariseren waar goede opvangmogelijkheden zijn. Betrek hierbij alle belanghebbenden en bespreek dit ook direct in alle openheid. Luister welke problemen dit kan opleveren maar vooral ook naar verdere aangedragen mogelijkheden en neem vervolgens besluiten hoe en waar oplossingen aan te bieden. Als je het zo aanpakt zal er kritiek komen, worden zorgen uitgesproken, maar kun je ook gedragen besluiten nemen.
D66 vindt in zijn algemeenheid dat vrijwel alle zaken snel in de openheid gebracht moeten worden en niet lang in kleine kring moeten blijven hangen.
Op onze eigen manier zal D66 zich hier ook voor blijven inzetten en om een pro-actieve en open houding vragen van het college.