Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2015

Ontgroening, vergrijzing & krimp

In de afgelopen jaren hebben we enkele malen gepleit voor een integraal kernen beleid, omdat er diverse besluiten werden genomen zonder dat de invloed op andere gebieden werd meegenomen. Op initiatief van D66 hebben enige raads- en commissieleden van alle partijen, samen met drie dorpsraadvoorzitters, gebrainstormd over de invloed van vergrijzing, ontgroening en krimp.
Vervolgens is nagegaan hoe we het onderwerp goed op de raadsagenda kunnen zetten.
Het voorstel, waarin een expert een themaraadsvergadering zou leiden, is uitgewerkt en aan het Presidium van de raad gestuurd. Het Presidium heeft besloten dat dit onderwerp meegenomen zal worden bij de komende gesprekken over toekomstvisie voor Horst aan de Maas. Het onderwerp is van wezenlijk belang en het is logisch dit onderdeel in deze bredere visie mee te nemen. De langere termijnvisie moet degelijk worden vastgesteld, want bij deze problematiek is het van belang dat je ver vooruit kijkt.
De bouw van woningen is een aspect dat we regelmatig terug zien komen, ook in deze rubriek. Ombouw van vastgoed, tijdelijke woningen etc. , het zijn allemaal mogelijke oplossingen, maar ook de manier van toewijzing van woningen is van belang. Zorg, sport, verkeer, toerisme, etc. Al deze zaken zullen dus straks meegenomen worden in, deze visie met als centrale punt de vergrijzing, ontgroening en krimp. De genoemde groep heeft het voorwerk gedaan, dat door het college in het totaalplan kan worden meegenomen.