Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 augustus 2015

Draaikolk in het zwembad

In een eerdere cie vergadering had het CDA duidelijk gemaakt dat ze af wilde van het idee om op het Floriade terrein een regionaal zwembad te laten plaatsen om o.a. allemaal veiligheidsreden. Die redenen waren voor anderen al vanaf het begin duidelijk, maar goed… We hebben over deze draai van het CDA al eerder onze verwondering uitgesproken. Niet dat het verkeerd was om tot beter inzicht te komen, maar het kwam wel onverwacht. Conclusie dus op dat moment dat het CDA om was en af wilde van het regionale zwembad op haar geliefde Floriade terrein. En toen de raadsvergadering in juli. Heel omstandig verwonderde het CDA de andere partijen met de opmerking dat ze de variant die ze net in de cie verworpen hadden, toch wel onderzocht wilden hebben . Dus iets wat je wilt wegstemmen moet nog wel verder onderzocht worden .Is dat om nog een draai te kunnen maken? Of was het CDA door de regio teruggefloten?De draai werd uitgesproken door een ander raadslid dan die, die eerst in de cie had aangegeven dat het CDA nu tegen de Floriade variant was. Volgende keer weer een andere zegsman? Met deze draai is nu dus de cirkel rond en is het een echte draaikolk.
De vraag blijft:Waarom deze dubbele draai gemaakt? Had wellicht een andere invloedsfactor nog niet gezegd wat het CDA moest vinden? Moet daar even op gewacht worden?
D66 is van mening dat er in ieder geval een zwembad in Horst moet blijven en daar past niet de variant op het Floriade terrein in. Er zullen waarschijnlijk nog wel meer mogelijkheden op haalbaarheid onderzocht worden om het zwemmen in Horst blijvend te laten bestaan en zo mogelijk te verbeteren. Verder onderzoek, gericht op zwemmogelijkheden binnen onze gemeente? De race is nog niet gezwommen. Regionaal denken is goed, maar laat niet altijd de regio pas beginnen buiten onze eigen gemeentegrenzen.
Wilt u met ons over dit of andere onderwerpen spreken? Dat kan elke eerste zaterdag van de maand van 11.00-12.00 uur in de Bibliotheek in Horst.