Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 september 2014

Gasthoês: Een lange rij van grote risico’s en onzekere plannen.

Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te zien of vage plannen van het college haalbaar zouden zijn met een sluitende exploitatie van het Gasthoês (Sluitend betekent hier 350.000.= Euro per jaar subsidie)

Dat er wat met het Gasthoês gedaan moet worden is bekend. Dat het College een wat stiekem proces heeft doorlopen is vaker gezegd en de suggestie van de wethouder dat de bibliotheek niet weer misbruikt zou worden heeft  geen stand gehouden. Dat er risico’s zijn  voor activiteiten in kleinere kernen is niet onderzocht.

Droevig is  dat het hele verhaal  als los zand aan elkaar hangt en het college aangaf de gemeenteraad om 3 miljoen krediet te willen vragen. Dat is van de zotte.

Tijdens de presentatie in het Gasthoês dook de wethouder al weg voor de term “haalbaarheidsonderzoek”. Plotseling was het geen “haalbaarheidsonderzoek”meer dat hij  had goedgekeurd, maar heette het een eerste “verkenning” van een bureau. Als het niet goed is noem je het dus gewoon anders en schuif je verantwoordelijkheid af.

Ook toverde de wethouder bij de presentatie allerlei nieuwe cijfers tevoorschijn als onderbouwing. Cijfers die overigens door afwezigheid van enige uitleg en specificatie tot extra  wantrouwen leiden. Hoe terecht, zal blijken.

Op vragen hoe (on)betrouwbaar de schatting van de benodigde investering was, werd aangegeven dat er eigenlijk “nog geen uitgekristalliseerd plan”was en de investering dus onnauwkeurig. Normaal betekent dat; doe je werk opnieuw en vraag dan om geld. Wij hopen dat het college ook wel snapt dat het werk onvoldoende is .

We gaan door de investering risico’s van meerdere miljoenen aan,  blijven 350.000 Euro per jaar subsidiëren (waarschijnlijk meer ), de risico’s voor het niet verhuren van ruimtes wordt aan de inwoners toebedacht en groot onderhoudrisico’s blijven bij de gemeente, evenals het mislukken van het hele project nu of later.

Besluiten over het Gasthoês moeten worden genomen, maar 3 miljoen toezeggen op grond van ruwe schattingen en één idee zou van de zotte zijn. Dat is gokken met geld van de inwoners. Inwoners die in de besluitvorming bij deze wethouder toch al niet echt meetellen.(Geen referendum)

Wilt u hierover of over andere politieke zaken met ons spreken, dan kan dat elke eerste zaterdag van de maand van 11.00-12.00 uur in de bibliotheek in Horst