Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2014

Openheid, duidelijkheid en zorgvuldigheid

De inspraak van belanghebbenden bij de Hazenhorstweg (Varkenshouderij in Sevenum) en Klevar (soortgelijk) maakten in de raadsvergadering van 11 februari op akelig pijnlijke wijze duidelijk wat een belofte betekent als er toezeggingen worden gedaan door de verantwoordelijke wethouder namens het college. Triest!!!
De wethouder had gezegd alle openheid te betrachten naar de belanghebbenden en ze mee te nemen in het hele proces. Pijnlijk duidelijk leek te worden, tijdens de behandeling van deze zaak, dat er op slinkse wijze gespeeld wordt met de voorstellen en daarmee de raad en de betrokkenen op het verkeerde been worden gezet. Alle partijen , behalve het CDA, hadden hier dan ook grote bezwaren tegen.
Ook de zwakke verweren die door de gemeente bij rechtszaken zijn gevoerd geven te denken. Het niet corrigeren van foutieve informatie door de gemeente bij de rechtbank, geeft te denken of het college de rechtszaak wel echt wilde winnen.
Niet nakomen van de gemaakte beloftes is bar en boos
Het college en het CDA die ongetwijfeld de gang van zaken met de wethouder hebben voorgesproken en hem vervolgens steun geven, laat ouderwetse politiek zien. Staat de tijd bij het CDA nu echt stil?. Wat speelt er nog meer bij het college en het CDA waarvan wij geen weet hebben? Dit kan de wethouder toch niet alleen gedaan hebben? Wethouders en CDA fractie zitten toch voortdurend bij elkaar?
De kiezers zoeken vertrouwen en weten waartussen ze moet kiezen: toedekken en overleg achter gesloten deuren of open en eerlijke politiek.
D66 staat voor volle openheid, binnen de raad en de commissies, maar ook in het Presidium en in de contacten naar de burgers. Niets, behalve strikt persoonlijke zaken hoeven verborgen te blijven voor de inwoners. Wat je niet in openheid kunt zeggen verdraagt kennelijk het daglicht niet en wat het daglicht niet verdraagt lijkt niet integer. D66 zal zich voor die openheid blijven inzetten, al is het soms vechten tegen de bierkaai.