Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2014

Kleine kernen: Opletten geblazen!

Het is opletten geblazen bij het lezen van alle coalitie beloftes. Wat beloven de partijen , wat hebben ze gedaan. Wat was in het nadeel van de kernen en waarom moet er nu nog zoveel? Er was 4 jaar de tijd om hier aan te werken.

Een greep uit het coalitieakkoord:
“Leefbaarheid in wijk en dorp,oa door een goed voorzieningenniveau,eigen identiteit van kernen,gemeenschapshuis,ontoereikende en moeilijk bereikbare voorzieningen zijn voor de coalitie partijen onaanvaardbaar” .Mooie woorden, net als “multifunctioneel gebruik van accommodaties, stimuleren van eigen initiatief (op peil houden voorzieningen), een veilige verbindende wegenstructuur en andere veiligheidsmaatregelen.

Maar wat deed de coalitie voor het behoud van de kernen tov wat beschreven stond en nu weer geroepen wordt?
Bibliotheken verdwenen/zullen verdwijnen uit Lottum, Broekhuizen, Grubbenvorst, Sevenum. Prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen hadden geen inhoud. Van de Afhang werd een dependance gemaakt voor Hegelsom (eigen identiteit?), de consultatiebureaus verdwenen uit de dorpen. Geen ondersteuning voor het breed gebruikte jeugdhuis in Kronenberg (kan de raad ingrijpen?). Het gemeenschapshuis in Evertsoord werd niet gesteund. Pinautomaten verdwijnen (voorziening en veiligheid) en het college laat het gebeuren zonder actie (de kernen stonden alleen). Grubbenvorst wordt ondergeschikt gemaakt aan de belangen van Greenpark. Een te lage sporthal in Broekhuizenvorst (willens en wetens) is nu geen volwaardige sporthal.Onze verbindingswegen worden verbreed en worden jakkerwegen (onveilig naar de kernen) en fietspaden zijn te laat klaar en sluiten nu met onvoldoende veiligheidsmaatregelen aan op de weg.
Veel beloftes, ook nu weer, maar vaak tegengestelde acties.
Wat wil D66: Wij willen een samenhangende aanpak, bouw naar (onderzoek waar D66 al jaren om vraagt) behoefte, verbindingswegen tussen dorpen die goed onderhouden en echt veilig zijn. Naast lichte ook zware zorg in de kernen (mensen mogen blijven waar ze oud werden), voorzieningen op peil houden en daarnaast onderzoeken wat terug kan (bankenoverleg over pinautomaten, kleine “supers” terug?) en geregeld (semi) openbaar vervoer. Dit alles door taken te combineren waardoor werkgelegenheid en binding van mensen met de kern wordt gerealiseerd. Bouw in/bij de kernen en niet op afstand. Dus een beleid dat de kernen centraal stelt.