Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 december 2013

Ambtelijke fusie

In de Limburger van 11 december konden we lezen dat burgemeester C van Rooij van onze gemeente namens B&W aangaf dat men niet meedeed aan het onderzoek van Gennip en Venray om te komen tot en ambtelijke fusie. Deze gemeentes liepen een stuk sneller dan B&W. Dat is nop zich niet zo verwonderlijk, want wie geen visie heeft over de toekomst zal altijd hijgend achter de werkelijkheid aanlopen. Maar het is wel jammer voor onze gemeente omdat dit veel beter kan.
Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft onze fractievoorzitter, Henk Kemperman, aangegeven dat een sprong vooruit gemaakt zou kunnen worden door de mogelijkheid van een ambtelijke fusie met één of meerdere gemeentes te onderzoeken. Voordelen zijn oa dat door een groter ambtenarenapparaat en specialisatie een kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Hierdoor kan het inhuren van adviesbureaus worden beperkt en als ze wel worden ingehuurd kunnen opdrachten beter worden beschreven en kan weerwoord worden geboden. Sterk kwaliteitsverbeterend dus. Daarnaast kan ook een kostenbesparing als geheel worden doorgevoerd en daarmee ontstaat er dus meer ruimte voor andere nuttige uitgaven ten behoeve van de inwoners van de gemeente.
En het mooie is dat naast deze voordelen er de volle vrijheid blijft bestaan voor de gemeentes om hun eigen koers te blijven bepalen en dat in wisselende samenstellingen met verschillende gemeentes indien gewenst.Net zoals dat met het huidige ambtenarenapparaat ook kan, echter dan met de voordelen van een sterkere ondersteuning en als extra groot voordeel dat onze invloed en beheersing van samenwerkingsverbanden ook beter in de hand gehouden kan worden door een krachtigere ondersteuning. Dan hoeven we ons dus niet meet als B&W volledig ondergeschikt en afhankelijk te maken van deze samenwerkingsverbanden (denk aan de Floriade) en de raad kan weer invloed krijgen omdat zaken direct beter geregeld worden.
Een nog meer deskundig apparaat en alle vrijheid van bestuur.
D66 kijkt vooruit en wil graag aan verkenningen meedoen om die voordelen binnen te halen, nodig ivm alle nieuwe gemeentetaken.