Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 december 2013

Vol gas voor?

Met veel plezier en vol verwachting begon ik het stuk te lezen over Bob Vostermans, de nieuwe lijsttrekker voor het CDA. Een jonge vent met ambitie die het CDA wil helpen om Horst aan de Maas beter te maken en te dienen. Althans dat dacht ik…..
Maar al heel snel kreeg ik het gevoel dat hier iemand sprak, die door de oude machtspolitiek van het CDA was aangezocht om hier een politieke carrière te starten. Het doel is niet de gemeente te dienen, maar een carrière- politicus voor het CDA op te leiden. Je mag dan alle dorpen uit je hoofd kennen, maar die kennis dient je eigen doel en niet die van de gemeente.

Dat gevoel ontstond door de argumenten en wetenswaardigheden die in het stuk naar voren kwamen, zoals:

  • Binnen zo’n grote partij als het CDA moet toch in eigen gelederen een sterke lijsttrekker te vinden zijn? Men hoeft toch geen lijsttrekker van buiten te halen?  Het gaat dus kennelijk ergens anders om.
  • Het bestuur heeft kennelijk de absolute wil iemand van buiten aan te trekken , eenzelfde machtspolitiek waarbij eigen vrienden buiten spel gezet worden, zoals ook in 2010 op het beruchte congres van het CDA door  Verhagen, Eurlings c.s. werd getoond om met een schijn van democratie de partij te laten kiezen voor het meest verfoeilijke kabinet dat we ooit hebben gehad.
  • Als er woorden als “unaniem gekozen” en “anders zou ik niet willen” , worden gebruikt is het doorgaans duidelijk dat er vrijwillig moest worden ingestemd. Uiteraard zal dit vele malen worden herbevestigd, wat het alleen maar onwaarschijnlijker maakt. De eerste kandidaat en keuze van het bestuur moest het onderspit delven en nu moet de tweede unaniem gekozen worden.
  • Als de loopbaan van Vostermans in Venlo zo goed gaat en de samenwerking daar zo goed is , waarom dan dáár niet gaan voor het lijsttrekkerschap in Venlo en proberen daar een wethouderschap te pakken?
  • Het wethouderschap wordt in een korte zin genoemd en dát lijkt het doel. Voor de partij ligt daarin het belang. Niet het dienen van de gemeente is het belangrijkste, maar het opleiden van een nieuwe carrière politicus. “Als je jong bent, moet je ergens een keer de kans krijgen om ervaring op te doen”. Dat mag, maar wees dan wel helder in en zet niet je eigen lokale politici zo wreed aan de kant, tenzij je er als bestuur geen vertrouwen in hebt. Er is niet verkeerds aan kennis opdoen in de praktijk, maar wees dan helder dat het maar een stapje is voor jezelf en je partij, want dat gevoel krijg ik. Dat de kiezer ook meetelt, leek bijna vergeten, maar gelukkig: “Mits ik die kans krijg van de kiezer”, vult hij nog snel aan. Pff, nog net op tijd.
  • Dat het meer om de persoon gaat dan om de gemeente komt ook wel tot uitdrukking in de woorden; “Maar ik ben ambitieus, ik wil winnen, ik wil vol gas geven voor een goede verkiezingsuitslag”. Er komt weinig “wij”en “partij” of “Horst aan de Maas” in voor. Het gaat om de verkiezingsuitslag en niet om de gemeente.

Graag zie ik jonge mensen, bij voorkeur in een goede mix met mensen van alle leeftijden en bevolkingsgroepen leiding geven in de politiek. Er is ook niets op tegen dat een partij jonge mensen gaat opleiden in bepaalde stappen.   Waar wel iets op tegen is, is dat daar geen openheid over wordt gegeven waardoor het lijkt dat een hele bestaande groep CDA leden zich eensgezind achter een buitenstaander plaatst, wetende dat ze zelf dus niet aan de eisen voldoen. Ik ben geen CDA’er, maar ik zou een dergelijke kwalificatie zeer vervelend vinden.

Het is mijn gevoel, dus aan het CDA om dat te bestrijden of beamen, hoewel ik wel kan voorzien hoe dat zal gaan.