Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 december 2013

Rapport Floriade: Rode oortjes

We hebben allemaal wel gehoord en gelezen over de Floriade. Een manifestatie die aan de streek (vooral Venlo) bekendheid gaf. Veel mensen bezochten het met plezier. Naamsbekendheid is toegenomen (jammer dat niet tevoren is gemeten ) , er zijn veel contacten met kansen voor het bedrijfsleven gelegd (jammer dat niet tevoren een doel is gesteld , nu lijkt elk contact positief). Er kan dus best een redelijk resultaat voor de gehele regio uit komen, maar daar ging het om. Omdat er niet direct is nagedacht is er niet gemeten. Slechte voorbereiding dus.
Een redelijk resultaat is als dat zo is, overigens meer ondanks dan dankzij de politiek verantwoordelijke partijen gerealiseerd.
Het onderzoeksrapport toont onstellende feiten over de bestuurlijke kwaliteit van onze politiek verantwoordelijke colleges met daarbij een hoofdrol voor het CDA(vanaf het begin overal bij betrokken). Hoe droef: Bij de opzet, de uitvoering en de afhandeling ging van alles mis door een zeer dominante directie, een zwak opererende Raad van Commissarissen en een bestuur en wethouders die niet doorpakten zodat we b.v. een jaar moesten wachten voordat het tekort bekend was.
Het ergste is dat de verantwoordelijke coalitiepartijen zichzelf direct al buiten spel hadden gezet. Ze konden of wilden geen controle uitoefenen en hebben zich als groep wethouders en als persoon opzij laten schuiven. Juist diegenen, waarvan wij verwachten dat ze onze belangen bewaken, schieten tekort.
Zorgelijk omdat er in de regio veel zo genaamde “verbonden partijen”zijn, samenwerkingsverbanden van gemeenten, die ook zonder goed afgebakende Taken , Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden werken , maar wel ons geld besteden zonder dat daar aan de raden (wethouders en colleges?)goed verantwoording wordt afgelegd.
Het Floriade rapport, laat de zwakte van de huidige colleges op bestuurlijk en controlerend niveau heel duidelijk zien. Voor de Floriade ligt er nu het bewijs en bij de andere regionale zaken zal het niet anders zijn door het ontbreken van TBV’s en meetbare doelen, zoals ook bij ons college vrijwel steeds het geval is.
Hier moet iets veranderen!!!!